Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2024-02-26 07:58:15Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich
2024-02-26 07:57:06Szkoła Podstawowa w Pacanowie
2024-02-20 09:54:01CEEB
2024-02-20 09:07:58CEEB
2024-02-15 12:38:20Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
2024-02-15 12:38:18Rządowy Fundusz Polski Ład
2024-02-15 12:38:17Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2024-02-15 12:38:15Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
2024-02-15 12:38:14Utrzymanie czystości i porządku w gminie
2024-02-15 12:38:12Mapa sieci dróg publicznych w mieście i gminie Pacanów
2024-02-15 12:37:58Efektywność energetyczna budynków
2024-02-05 09:56:15Rządowy Fundusz Polski Ład
2024-01-15 11:09:38Czyste powietrze
2024-01-15 07:23:00Rejestr umów
2024-01-10 13:37:10Sołectwa
2024-01-10 13:29:31Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
2024-01-10 13:25:39Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne
2024-01-10 13:25:08Sprawy obywatelskie, meldunkowe i USC
2024-01-10 13:23:37Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
2024-01-10 13:22:07Regulamin wynagradzania pracowników
2024-01-10 13:21:32Rejestry, ewidencje, archiwa
2024-01-10 12:14:18Komisje Rady Gminy
2024-01-10 12:13:58Rada Gminy Pacanów w kadencji 2002-2006
2024-01-10 12:13:21Skład Rady Gminy
2024-01-10 12:12:19Skład Rady Gminy
2024-01-10 12:12:12Komisje Rady Gminy
2024-01-10 12:12:01Komisja Rozwoju
2024-01-10 12:11:54Komisja Socjalna
2024-01-10 12:11:47Komisja Rewizyjna
2024-01-10 12:11:29Rada Gminy Pacanów w kadencji 2006-2010
2024-01-10 12:08:31Skład Rady Gminy
2024-01-10 12:08:13Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014
2024-01-10 12:07:38Plan pracy Rady Gminy Pacanów
2024-01-10 12:04:04Plan pracy Rady Gminy Pacanów
2024-01-10 12:03:53w 2007 roku
2024-01-10 12:03:46w 2008 roku
2024-01-10 12:03:38w 2009 roku
2024-01-10 12:03:24w 2010 roku
2024-01-10 12:02:53Plan pracy Rady Gminy
2024-01-10 12:02:42Tryb pracy Rady Gminy