Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:08:13

Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014

 

Tryb pracy Rady Gminy Pacanów określa Rozdział V. Tryb pracy Rady, załącznika do uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Pacanów.

UCHWAŁA NR VI/42/11 Rady Gminy Pacanów  z dnia 7 lutego 2011r. 
w sprawie zmany uchwały Nr I/10/10 RG z dnia 01 grudnia 2010r.
dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 Powrót