Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-11-22 11:40:49
Wygasł: 2023-11-28

ZAPYTANIE O CENĘ na wykonanie usługi polegającej na „Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w m. listopad i grudzień 2023r’

Opublikowany: 2023-10-26 14:00:08
Wygasł: 2023-11-29

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rataje Słupskie

Opublikowany: 2023-10-03 14:49:23
Wygasł: 2023-11-03

Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Idziego Opata w Zborówku wzniesionego w 1459 r.

Opublikowany: 2023-09-25 10:29:51
Wygasł: 2023-10-04

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej terenów Powiśla w gminie Pacanów

Opublikowany: 2023-07-24 07:19:32
Wygasł: 2023-08-03

Dostawa ciągnika rolniczego dla Gminy Pacanów

Opublikowany: 2023-07-24 07:15:14
Wygasł: 2023-07-31

„Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 wraz z zapewnieniem opieki.”

Opublikowany: 2023-06-12 11:24:07
Wygasł: 2023-07-15

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Słupia

Opublikowany: 2023-05-17 11:42:11
Wygasł: 2023-06-05

Zapytanie ofertowe: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Opublikowany: 2023-05-02 18:32:16
Wygasł: 2023-05-24

Modernizacja obiektów oświatowych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Opublikowany: 2023-04-13 14:49:02
Wygasł: 2023-04-27

Modernizacja obiektów oświatowych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Opublikowany: 2023-03-22 07:26:14
Wygasł: 2023-03-30

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Pacanów

Opublikowany: 2023-03-17 07:40:06
Wygasł: 2023-03-31

Przebudowa dróg na terenie Gminy Pacanów

Opublikowany: 2023-03-01 14:49:08
Wygasł: 2023-04-04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KWASÓW

Opublikowany: 2023-02-28 13:53:16
Wygasł: 2023-03-15

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2023-02-27 12:12:55
Wygasł: 2023-03-20

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów– etap II

Opublikowany: 2023-01-09 13:55:50
Wygasł: 2023-02-14

OGŁOSZENIE O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KWASÓW

Opublikowany: 2022-11-30 11:08:15
Wygasł: 2023-01-03

OGŁOSZENIE O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI RATAJE SŁUPSKIE

Opublikowany: 2022-11-16 13:42:30
Wygasł: 2022-11-23

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo ul. Rehabilitacyjna 1 w Busku – Zdroju, ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko -Zdrój i przewóz powrotny do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 wraz z zapewnieniem opieki”.

Opublikowany: 2022-11-02 09:38:44
Wygasł: 2022-11-16

Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie

Opublikowany: 2022-10-11 12:37:24
Wygasł: 2022-11-15

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. 0,64 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>