Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2022/2023

2023-11-20 14:20:57 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid, 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969, obręb Żabiec gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2023-11-09 10:34:29 Ogłoszenia

więcej»

Zawiadomienie RDOŚ WPN-I.6320.5.1.2023.MM i WPN-I.6320.6.1.2023.MM

2023-11-09 10:19:15 Ogłoszenia

więcej»

Ogłoszenie

2023-11-09 08:00:00 Ogłoszenia

o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych przy zabytku. więcej»

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Zołcza-Ugory

2023-11-03 10:06:12 Ogłoszenia

więcej»

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

2023-10-31 12:07:37 Ogłoszenia

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. obowiązującej od 1 listopada 2023r. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-10-30 12:41:42 Ogłoszenia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów, poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach Młodzik i Junior z elementami profilaktyki uzależnienia od alkoholu więcej»

OBWIESZCZENIE WPN-I.6320.5.1.2023.MM WPN-I.6320.6.1.2023.MM

2023-10-25 12:36:55 Ogłoszenia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6220.2FGO.2023

2023-10-24 10:11:32 Ogłoszenia

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Słupia - Nowy Korczyn więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2022/2023 + Decyzja

2023-10-19 09:22:50 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 92/3, 141, 143/1, 144, 145/1 i części działki o nr ewid, 378 obręb Grabowica oraz na działkach o nr ewid. 405, 622 i części działki o nr ewid. 969, obręb Żabiec gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»