Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wersja do druku

 Flaga_herb.png

 

2024 r.
Informacja o dofinansowaniu zadania  w ramach programu  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 361107T Kółko Żabieckie wzdłuż wału od km 0+000 do km 1+805
Wartość dofinansowania 900 450,00 zł
Wartość całkowita zadania : 1 125 563,16  zł
Zakres robót  obejmuje: wymianę , poszerzenie podbudowy , wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej , obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym , montaż oznakowania.
Umowę o dofinansowaniu zadania zawarto w dniu 30.01.2024r.

2023 r.
Informacja o dofinansowaniu zadania  w ramach programu  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania : Remont  drogi gminnej nr 361104T  Książnice k/ sklepu – Zborówek Nowy od km 0+000 do km 0+690
Wartość dofinansowania 215 523,00 zł
Wartość całkowita zadania : 307 889,13 zł
Zakres robót  obejmuje: usunięcie przełomów kruszywem, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,  umocnienie skarp płytami ażurowymi,  oczyszczanie rowów,  uzupełnienie poboczy, montaż oznakowania.
Umowę o dofinansowaniu zadania zawarto w dniu 21.08.2023r.

Informacja o dofinansowaniu zadania  w ramach programu  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania : Remont  drogi gminnej nr 361103T  Książnice -Karsy Małe  od km 0+000 do km 1+096
Wartość dofinansowania 410 400,00zł
Wartość całkowita zadania : 586 284,52 zł
Zakres robót  obejmuje: remont istniejącego przepustu , usunięcie przełomów kruszywem, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,  uzupełnienie poboczy, montaż oznakowania.
Umowę o dofinansowaniu zadania zawarto w dniu 21.08.2023r.

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa /państwowych funduszy celowych w ramach programu  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 361032T Komorów -Kółko Żabieckie od km 0+000 do km 1+346
Wartość dofinansowania 710 658,00 zł
Wartość całkowita zadania : 1 015 226,13 zł
Zakres robót  obejmuje: rozbiórkę nawierzchni drogowej, odcinkową wymianę bądź wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej wraz z jej poszerzeniem, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego , wykonanie mijanki , utwardzenie poboczy kruszywem, remont  przepustów , odmulenie rowów, remont zjazdów .  

2020r.

Gmina Pacanów w ramach zawartej umowy nr 112/FDS/A/2020 z dnia 20.05.2020 z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło”  od km 0+000 do km 1+178, Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 , Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406" otrzymała dofinansowanie w kwocie 689 456,00 zł. Całkowita wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 984 937,42 zł.  Zakończenie realizacji zadania zgodnie z zawartą umową dotacji określono do dnia 28.06.2021r.

W roku 2020r. dokonano odbioru częściowego ww . zadania na kwotę 95 837,42 zł. Pozostały zakres prac zostanie zrealizowany w 2021r zgodnie z zapisami umowy.

Cele projektu:
Realizacja wnioskowanego zadania przyczyni się do podniesienia parametrów technicznych dróg , zwiększy się płynność ruchu , przepustowości oraz zostanie zapewnione większe bezpieczeństwo użytkownikom.

2020_FDS.jpg

 

Gmina Pacanów zakończyła realizację projektu.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmuje :
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach Zadania (w mb)2889
Odcinek pierwszy:  przebudowa  drogi nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km1+164 o długości 1164mb ,
w tym wykonanie:
-nawierzchni jezdni o powierzchni 4169,60m2, w tym: jezdnia o długości 1164 m i szerokości 3,5m, o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
-obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 1570,50 m2, na odcinku o długości 930mb i szerokości 0,75 m,
-zjazdów o łącznej powierzchni 91,0 m2,
-1 przepustu pod koroną drogi,
-montażu 10 nowych tablic znaków drogowych
Odcinek drugi: przebudowa  drogi nr 361051T Biskupice-granica gminy  w kierunku Orzelca  od km 0+000 do km1+197 o długości 1197mb ,
w tym wykonanie:
-nawierzchni jezdni o powierzchni 4903,80m2, w tym: jezdnia o długości 1197 m i szerokości 4,0m, o szerokości pasa ruchu 4,0 m,
-obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 1763,14 m2, na odcinku o długości 1153,40mb i szerokości 0,75 m,
-zjazdów o łącznej powierzchni 41,0 m2,
-2 przepustów pod koroną drogi,
-montażu 13 nowych tablic znaków drogowych,   ustawienia barier ochronnych o długości 24,0 m
Odcinek trzeci:  przebudowa  drogi nr 361207T Kwasów nad staw  od km 0+878 do km1+406 o długości 528mb ,
w tym wykonanie:
-nawierzchni jezdni o powierzchni 1848,00m2, w tym: jezdnia o długości 528 m i szerokości 3,5m, o szerokości pasa ruchu 3,5 m,
-obu-stronnych poboczy o łącznej powierzchni 792,00 m2, na odcinku o długości 528mb i szerokości 0,75 m,
-zjazdów o łącznej powierzchni 35,0 m2,
-2 przepustów pod koroną drogi,
-montażu 4 nowych tablic znaków drogowych,   ustawienia barier ochronnych o długości 64 m
Całkowita wartość powykonawcza kosztów kwalifikowanych wyniosła 978 816,14zł w, tym dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych  w kwocie 685 171,00 oraz dofinansowanie  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 281 246,08 zł.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5427

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-06-24 08:57:32
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-06-24 08:57:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-03-29 10:07:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony