Programy i plany

Wersja do druku

Programy i plany:

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym

Przystąpienie do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan działania na rzecz poprawy oraz Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pacanów osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport o stanie Gminy Pacanów

Programy i plany związane z ochroną środowiska


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 15596

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-11-26 08:36:08
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-11-26 08:37:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2019-03-06 09:21:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony