Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wersja do druku

 Flaga_herb.png

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln.

 Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

2020_Fundusz_lokalny.jpg 

Zadania z roku 2020:

Część nr 1 pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Żabiec II” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 361029 w miejscowości Żabiec”

Część nr 2 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Biechów III” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Biechów”

Część nr 3 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Komorów IV” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 361105 oraz powiatowej 0826”

Część nr 4 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Rataje IV” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Oblekoń ”

Część nr 5 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Komorów V” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi powiatowej 0826 w miejscowości Komorów ”

Część nr 6 pn: „Przebudowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia „Rataje II” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 361024 i 361022  w miejscowości Rataje Karskie ”

Część nr 7 pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0121T -ulicy Karskiej w Pacanowie polegająca na budowie wydzielonej linii kablowej oświetlenia drogowego

Część nr 8 pn: „Przebudowa drogi powiatowej 0113T oraz gminnej nr 361016T polegająca na budowie  oświetlenia drogowego w miejscowości Oblekoń .

Część nr 9 pn: „Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia „Trzebica I ” polegająca na podwieszeniu oświetlenia drogowego  drogi  gminnej nr 361121  w miejscowości Trzebica.

 

Kolejne zadania z roku 2021:

Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło”  od km 0+000 do km 1+178
Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197
Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
Całkowita wartość powykonawcza kosztów kwalifikowanych wyniosła 978 816,14zł w, tym dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych  w kwocie 685 171,00 oraz dofinansowanie  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 281 246,08 zł.

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborówek (dz. nr ewid grunt 52) od km 0+019 do km 0+658 - Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 92 342,94 zl w tym RFIL 60 242,94 zł 

 

Nazwa projektu:
Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanów – etap I
Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku zaplecza socjalno-szatniowego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów na działce ewidencyjnej 1186/2 w miejscowości Słupia – do stanu surowego zamkniętego (w ramach realizacji etapu I).

Szczegółowy zakres projektu obejmował:
1) prace rozbiórkowe kolidującej infrastruktury w tym między innymi: rozbiórkę wiaty magazynowej, demontaż i montaż w nowej lokalizacji kolidujących obiektów małej architektury  w tym: wiaty dla zawodników, ławek, koszy, masztu, demontaż odcinka ogrodzenia,  wycięcie kolidującej zieleni wysokiej;
2) budowę nowego budynku zaplecza socjalno-szatniowego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów do stanu surowego zamkniętego.
Obiekt zaprojektowano jako budynek parterowy niepodpiwniczony na planie prostokąta o wymiarach 11,04 m x 23,75 m z poddaszem nieużytkowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem czterospadowym krytym blachodachówką. Budynek będzie pełnił funkcję zaplecza dla klubu piłkarskiego. W budynku przewidziano dwie  szatnie  ( każda na 20 osób) z węzłami sanitarnymi dla zawodników gości i gospodarzy z niezależnymi wejściami, pomieszczenie siłowni, pomieszczenie sędziów wraz z sanitariatem, pomieszczenie techniczne, magazynowe, porządkowe, pomieszczenie biurowe, korytarz z ogólnodostępną toaletą. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt stały ludzi.
3) Docelowo obiekt wyposażony będzie w instalacje: wod-kan, elektryczną, instalację ogrzewania elektrycznego (grzejnikową i podłogową), fotowoltaiczną,  instalacje solarną do ogrzewania wody użytkowej oraz instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją, instalację CCTV, odgromową.
4) Obiekt został przystosowany do osób niepełnosprawnych
5) Podstawowe parametry techniczne :
- powierzchnia użytkowa – 207,29 m2  
- powierzchnia zabudowy – 262,16 m2
- kubatura – 1348,9  m3
- wysokość budynku:-  6,29 m
- powierzchnia projektowanych utwardzeń i dojść – 0,0105 ha

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dofinansowanie:  402 748,92 zł
Całkowita wartość:  inwestycji 529 573,23 zł


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4930

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-12-07 09:23:17
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-12-07 09:23:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-02-15 12:37:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony