Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola

2023-04-06 14:39:13 Ogłoszenie o naborze

w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów więcej»

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

2023-04-06 14:35:50 Ogłoszenie o naborze

im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów więcej»

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola

2023-04-03 13:57:23 Ogłoszenie o naborze

w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów
więcej»

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

2023-04-03 13:55:35 Ogłoszenie o naborze

im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-09-19 12:09:23 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-08-24 08:49:10 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-08-05 10:11:03 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-07-11 11:40:56 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»