w 2008 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:03:46

 

PLAN  PRACY

RADY  GMINY  PACANÓW 

NA  2008 ROK.

------------------------------------------------

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

1.

07.02.2008 r.

 -     Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2008 r.

-     Uchwalenie budżetu gminy na 2008 r.

-   Sprawa reorganizacji oświaty.

-     Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozw. Problem. Alkohol. i Narkomani na 2008 r.

-     Sprawozdanie z prac komisji problem. RG za 2007 r.

-     Sprawy różne.

 

2

 

 

 

 

kwiecień

2008 r.

 

 

 

-   Przyjęcie sprawozdań z działalności  jednostek podległych Radzie Gminy za 2006r.

-   Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i realizacji uchwał RG za 2006 r.

-   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

-   Informacja o przygotowaniach do „święta bajki”.

-    Sprawy różne.

 

-         wymagana kontrola komisji rewizyjnej

 

-       j.w.

 

 

 

 

   3.

czerwiec

2008 r.

 -  Ocena realizacji budżetu gminy za I kw. 2008 r.

-  Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia w Pacanowie.

-     Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

-  Sprawozdanie z działalności G.K.R.P.A

-  Sprawy różne

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

sierpień

2008

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień

2008

-  Ocena realizacji budżetu gminy za  I półrocze 2008 r.

-  Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r.

-  Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy.

-  Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2008r.

 -  Zatwierdzenie taryf za odprowadzanie ścieków   do oczyszczalni w m. Słupia.

-   Ocena sytuacji organizacyjnej i finansowej gminnej oświaty.

-   Informacja o przebiegu „święta bajki” w 2008r.            

-    Sprawy  różne.

 

 -  wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

-       j.w.

 

 

 

 

-        j.w/.

5.

październik 2008r.

 

-    Ocena realizacji budżetu gminy za III kw. 2008r.

-    Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2009 r.

-    Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2007 r.

-   Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych na 2009r.

-   Sprawy różne.

 

 

 

 

6.

listopad   2008 r.

 

 -   I czytanie projektu budżetu gminy na  2009 r.

-   Ustalenie stawek podatkowych na 2009r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.

-  Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz ceny za wywóz śmieci w 2009 r.  

-   Sprawy różne.     

 

 7.

koniec

grudnia 2008 r.

 

- II czytanie projektu budżetu gminy na 2009 i jego ewentualne zatwierdzenie.

-  Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.

-  Informacja o przewidywanym wykonaniu planu inwestycyjnego w 2008 r.

-  Ocena sytuacji finansowej gminy.

-  Sprawy różne.

 

                   

       Ponadto:

                                     

1.      W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.

 

 Powrót