w 2010 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:03:24

 

PLAN  PRACY

RADY  GMINY  PACANÓW 

NA  2010 ROK.

------------------------------------------------

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

 

 

1.

 

 

08.01.2009 r.

-          Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2009 r.

-          II czytanie projektu budżetu na 2010 r. i jego zatwierdzenie.

-          Sprawy różne

 

 

2

 

 

 

 

 

kwiecień

2010 r.

 

 

 

-          Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek podległych Radzie Gminy za 2009 r.

-          Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i realizacji uchwał RG  za 2009 r.

-          Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

-          Sprawozdanie z prac komisji problemowych za 2009 r.

-          Sprawy różne

-         wymagana kontrola komisji rewizyjnej

-       j.w.

 

 

 

  3.

 

czerwiec

2010 r.

-          Ocena realizacji budżetu gminy za I kw. 2010 r.

-          Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

-          Sprawozdanie z działalności G.K.R.P.A

-          Sprawy różne

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

2010 r.

 

 

-          Ocena realizacji budżetu gminy za  I półrocze 2010 r.

-          Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2010 r.

-          Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2010 r.

-          Ocena sytuacji organizacyjnej i finansowej gminnej oświaty.

-          Informacja o przebiegu „święta bajki” w 2010 r.

-          Sprawy  różne.

-         wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

-          j.w.

-          j.w/.

 

5.

 

październik      2010 r.

 

-          Ocena realizacji budżetu gminy za III kw. 2010 r.

-          Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2011 r.

-          Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2009 r.

-          Sprawy różne.

 

 

 

 

6.

 

listopad /grudzień                  2010 r.

 

-          I czytanie projektu budżetu gminy na   2011 r.

-          Ustalenie stawek podatkowych na 2011 r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.

-          Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz taryf za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.

-          Sprawy różne.

 

 

 

7.

 

koniec

grudnia 2010 r.

 

-          II czytanie projektu budżetu gminy na 2011 i jego ewentualne zatwierdzenie.

-          Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.

-          Informacja o przewidywanym wykonaniu planu inwestycyjnego w 2010  r.

-          Ocena sytuacji finansowej gminy.

-          Sprawy różne.

 

                             

Ponadto:

                                     

1.       W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.

 

                                                                                                                          

 Powrót