w 2007 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:03:53

PLAN  PRACY

RADY  GMINY  PACANÓW 

NA  2007 ROK

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

 

 

1.

 

 

26.01.2007r.

-          Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2007r.

-          Uchwalenie budżetu gminy na 2007r.

-          Sprawy różne.

 

 

2.

 

 

luty

-          Sprawa reorganizacji oświaty

-          Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozw. Problemów Alkohol. na 2007 r.

-          Sprawozdanie z prac komisji problem. RG za 2006r.

-          Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 3.

 

kwiecień

-          Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek podległych Radzie Gminy za 2006r.

-          Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i realizacji uchwał RG za 2006r.

-          Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

-          Informacja o przygotowaniach do „święta bajki”.

-          Sprawy różne.

- wymagana

kontrola komisji rewizyjnej

-  j.w.

 

4.

 

 

 

czerwiec

-          Ocena realizacji budżetu gminy za I kw. 2007r.

-          Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia w Pacanowie.

-          Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

-          Sprawozdanie z działalności G.K.R.P.A

-          Sprawy różne.

 

 

 

5.

 

sierpień 

 

 

 

 

-          Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

-          Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za  I półrocze 2007 r.

-          Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy.

-          Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2007r.

-          Zatwierdzenie taryf za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.

-          Ocena sytuacji organizacyjnej i finansowej gminnej oświaty.

-          Informacja o przebiegu „święta bajki” w 2007r.

-          Sprawy  różne.

-    wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

-     j.w.

 

- wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

 

6.

 

 październik  

 

-          Ocena realizacji budżetu gminy za III kw. 2007r.

-          Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2008 r.

-          Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2006r.

-          Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych na 2008r.

-          Sprawy różne.

 

 

 

 

7.

 

 listopad

 

-          I czytanie projektu budżetu gminy na 2008r.

-          Ustalenie stawek podatkowych na 2008r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.

-          Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz ceny za wywóz śmieci w 2008r.  

-          Sprawy różne.     

 

 

 

8.

 

koniec

grudnia

 

-          II czytanie projektu budżetu gminy na 2008 i jego ewentualne zatwierdzenie.

-          Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.

-          Informacja o przewidywanym wykonaniu planu inwestycyjnego w 2007r.

-          Ocena sytuacji finansowej gminy.

-          Sprawy różne

 

 

Ponadto: W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.

Powrót