Plan pracy Rady GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:02:53

 

PLAN  PRACY

RADY  GMINY  PACANÓW 

NA  2007 ROK.

------------------------------------------------

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

 

 

1.

 

 

26.01.2007 r.

 

 

-         Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2007r.

-         Uchwalenie budżetu gminy na 2007r.

-         Sprawy różne.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

luty

2007 r.

 

 

 

 

-         Sprawa reorganizacji oświaty

-         Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozw. Problemów Alkohol. na 2007r.

-         Sprawozdanie z prac komisji problem. RG za 2006r.

-         Sprawy różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.

 

kwiecień

2007 r.

 

-        Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek podległych Radzie Gminy za 2006r.

-        Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i realizacji uchwał RG za 2006r.

-         Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

-        Informacja o przygotowaniach do „święta bajki”.

-         Sprawy różne.

 

 

-       wymagana kontrola komisji rewizyjnej

 

-     j.w.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

5.

 

czerwiec  2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień 

2007 r.

 

 

 

sierpień

2007

 

-        Ocena realizacji budżetu gminy za I kw. 2007r.

-        Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Zdrowia w Pacanowie.

-         Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

-         Sprawozdanie z działalności G.K.R.P.A

-         Sprawy różne.

 

 

-        Ocena realizacji budżetu gminy za  I półrocze 2007r.

-        Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 r.

 -       Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy.

-        Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2007r.

-         Zatwierdzenie taryf za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.

-        Ocena sytuacji organizacyjnej i finansowej gminnej oświaty.

-         Informacja o przebiegu „święta bajki”              w 2007 r.

-         Sprawy  różne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

-         j.w.

 

 

 

 

 

-        wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

 

6.

 

październik   2007 r.

 

 

-        Ocena realizacji budżetu gminy za III kw. 2007r.

-         Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2008 r.

-       Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2006r.

-         Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych na 2008r.

-         Sprawy różne.

 

 

 

 

7.

 

listopad                    2007 r.

 

 

-         I czytanie projektu budżetu gminy  na   2008r.

-         Ustalenie stawek podatkowych na 2008 r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.

-         Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz ceny za wywóz śmieci w 2008r.  

-         Sprawy różne.     

 

 

 

8.

 

koniec

grudnia 2007 r.

 

 

-         II czytanie projektu budżetu gminy  na 2008 i jego ewentualne zatwierdzenie.

-        Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.

-         Informacja o przewidywanym wykonaniu planu inwestycyjnego w 2007r.

-         Ocena sytuacji finansowej gminy.

-         Sprawy różne

 

                            

       Ponadto:

                                     

W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.Powrót