Sprawy obywatelskie, meldunkowe i USCDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 13:25:08

 

Opłaty za wydanie dokumentów (np. odpis aktu) realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego płatne w dowolnym banku na konto rachunku bankowego nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu  Zdroju, o/Pacanów

 

Sprawy obywatelskie i meldunkowe

Sprawę załatwia
   -   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
   -   I piętro, pok. nr 108,
   -   tel. 41/ 376 54 03 wew. 35


Dowody osobiste:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych
Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty
Wymiana dowodu osobistego
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Inne:
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum
Wpisanie do rejestru wyborców

Stowarzyszenia:
Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia

Zameldowanie/wymeldowanie:
Zameldowanie w drodze decyzji administracji
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE 

 Powrót