Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 13:23:37

 

Rodzaj Sprawy:
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
I piętro, pokój nr 111
tel.
41/ 376 54 03 wew. 32

Terminarz składania wniosków:
3 miesiące od dnia złozenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie po otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 
 Powrót