w 2009 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:03:38

PLAN  PRACY

RADY  GMINY  PACANÓW 

NA  2009 ROK.

------------------------------------------------

 

Lp.

Termin

Tematyka posiedzenia

Uwagi

 

1.

 

29.01.2009 r.

 

-  Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2009 r.

-  Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozw. Problem. Alkohol. i Narkomani na 2009 r.

-  Sprawozdanie z prac komisji problem. RG za 2008 r.

-   Sprawy różne.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

kwiecień

2009 r.

 

 

 

 

-  Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek podległych Radzie Gminy za 2008 r.

-  Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i realizacji uchwał RG za 2008 r.

-  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy.

-  Informacja o przygotowaniach do „święta bajki”.

-  Sprawy różne.

 

 

- wymagana kontrola komisji rewizyjnej

 -  j.w.

 

 

 

 

 

  3.

 

czerwiec

2009 r.

 

-  Ocena realizacji budżetu gminy za I kw. 2009 r.

-   Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

-   Sprawozdanie z działalności G.K.R.P.A

-   Sprawy różne

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień

2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

-   Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za  I półrocze 2009 r.

-   Informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy.

-   Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2009 r.

-   Zatwierdzenie taryf za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.

-    Ocena sytuacji organizacyjnej i finansowej gminnej oświaty.

-    Informacja o przebiegu „święta bajki” w 2009 r.

-    Sprawy  różne.

 

 

- wskazana kontrola komisji rewizyjnej.

-             -  j.w.

 

 -   j.w/.

 

5.

 

październik      2009 r.

 

 

-   Ocena realizacji budżetu gminy za III kw. 2009 r.

-    Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2010 r.

-    Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2008 r.

-    Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych na 2010 r.

-    Sprawy różne.

 

 

 

 

 

6.

 

listopad     2009 r.

 

 

-    I czytanie projektu budżetu gminy  na   2010 r.

-    Ustalenie stawek podatkowych na 2010 r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.

-    Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz ceny za wywóz śmieci w 2010 r.

-    Sprawy różne.

 

 

 

 

7.

 

koniec

grudnia 2009 r.

 

 

-    II czytanie projektu budżetu gminy na 2010 i jego ewentualne zatwierdzenie.

-    Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.

-     Informacja o przewidywanym wykonaniu planu inwestycyjnego w 2009  r.

-    Ocena sytuacji finansowej gminy.

-     Sprawy różne.

 

 

                             

Ponadto:

                                     

 W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.

 Powrót