Komisja RewizyjnaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2024-01-10 12:11:47

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa rozdział VI statutu gminy Pacanów oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Przewodniczący:

Wiesław Czapla


Członkowie:

Wiesław Mądry

Krzysztof Jankoski

Mirosław Matuszewski

 

 Powrót