Rejestr zmian strony: 2007 rok

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 11:23:15
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 11:23:15
Dodanie pliku 2015_SIWZ_remont_5_drog_gminnych_zal_9_Dokumentacja_techniczna.zip do strony Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 11:20:49
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 11:20:49
Usunięcie pliku 2015_SIWZ_remont_5_drog_gminnych_zal_9_Dokumentacja_techniczna.zip ze strony Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont dro
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 08:44:10
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 08:44:10
Dodanie pliku 2015_SIWZ_remont_5_drog_gminnych_zal_10_przedmiary.zip do strony Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi gminnej nr
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 08:43:19
Mariusz Ratusznik
2015-03-17 08:43:19
Usunięcie pliku 2015_SIWZ_remont_5_drog_gminnych_zal_10_przedmiary.zip ze strony Przetarg nieograniczony na: 1. Remont drogi gminnej nr 361081T Kółko Żabieckie -Jeziórko od km 0+000 do km 0+430 , 2. Remont drogi gminnej n
Katarzyna Wojtyś
2011-02-23 13:10:42
Katarzyna Wojtyś
2011-02-23 11:10:44
Modyfikacja treści strony 2007 rok
Wersja przed modyfikacją 2007 rok
Katarzyna Wojtyś
2007-10-01 08:33:21
Katarzyna Wojtyś
2007-10-01 08:33:21
Opublikowanie nowej strony 2007 rok
[1]

Powrót