Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2019-02-25 08:40:49 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów więcej»

Ogłoszenie o naborze

2019-01-24 13:55:34 Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów. więcej»

Informacja o wyniku naboru

2018-05-02 13:02:55 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinsp. ds. podatków więcej»

Ogłoszenie o naborze

2018-04-12 13:48:38 Ogłoszenie o naborze

Na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2018-03-09 14:53:47 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

Ogłoszenie o naborze

2018-02-16 13:11:19 Ogłoszenie o naborze

Inspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Referacie Komunalnym więcej»

OGŁOSZENIE O PRACY

2017-12-28 09:20:30 Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Pacanów zatrudni pracownika na umowę o pracę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w 2017 roku

2017-11-23 14:16:32 Ogłoszenie o naborze

W listopadzie 2017 r. Wójta Gminy podpisał umowę uczestnictwa w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017., finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mającego za zadanie wspieranie rodzin z problemami. więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-10-13 15:02:43 Ogłoszenie o naborze

więcej»

Informacja o wynikach naboru

2016-10-03 10:48:10 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów więcej»