Przedszkole Samorządowe w PacanowieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-02-23 13:23:53

 

Przedszkole Samorządowe w Pacanowie

ul. Słupska 2

28-133 Pacanów

tel. 041 376 54 47

Dyrektor: mgr Zdzisława Belon

REGON 290013325

NIP 655-187-72-45

 

Informacja  organizacji wewnętrznej placówki

Przedszkole mieści się w wyremontowanym budynku adoptowanym po ośrodku zdrowia , dostowanym do potrzeb placówki wychowawczo-dydatktycznej dla dzieci w wieku od 3-ech do 6-ciu lat. Budynek jest wolnostojący, skanalizowany. Plac wokó budynku jest ogrodzony. Kubatura budynku podzielona na cztery sale zajęć, szatnię, pokój intendentki, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet lekarski oraz kuchnię i zaplecze kuchenne.

Przedszkole Samorządowe w Pacanowie funkcjonuje 5 dni w tygodniu od godz. 6.45 do 15.30.

Przedszkole jest 4-ro oddzialowe.

Oddział I - grupa ,,O" - pani Halina Schabowska
Oddział II - grupa ,,O" - pani Gabriela Czechowska
Oddział III - grupa 4-5 latków - pani Barbara Żurek
Oddział IV - grupa 3-4 latków - pani Ewa Kapusta
Oddział 3-5 latków - pani Lucyna Bartusiak

Dyrektor Przedszkola - mgr Zdzisława Belon

Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin: Kopeć Elżbieta, Bartusiak Lucyna, s.Zofia Wojdyła (katechetka)

Personel obslugowy: Rzepa Beata (kucharka), Czaplak Renata (intendentka), Gumuła Władysława (sprzątaczka), Adam Gawłowski (konserwator)

Informację opracował mgr Zdzisława BelonPowrót