Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

 

Wpłaty podatków lokalnych oraz opłat za wydanie dokumentów (np. odpis aktu) realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy dokonać na rachunek bankowy : Nr 82 85170007 0040  0400 0172 0073 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, o/Pacanów.

Rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 85 8517 0007 0040 0400 0172 0213

 

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl