2007 rok


Raport z wykonania usługi sprawdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Zakładu Usług Wodnych i Komunlanych w Pacanowie za okres 01.07.2002r. - 30.06.2007r.


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl